MB-78EI

MB-78EI

  Branddörr

  • Branddörr i systemet MB-78EI karakteriseras av täthet och brandskyddsisolering,
  • Dörrar uppfyller ständigt ökande polska och europeiska krav när det gäller konstruktionen som avgränsar en zon i en brinnande byggnad från vilken människor kan rymmas på ett säkert sätt,
  • Konstruktionen av MB-78EI är baserad på aluminiumprofiler med isolerande tillägg,
  • Branddörrar har ett lågt U-värde,
  • Systemet möjliggör montering av alla typiska brändsäkra glasrutor med lämpliga klasser,
  • I systemet kan man ha röktäta konstruktioner i flera möjliga varianter.

  FÄRG

  ÄR DU INTRESSERAD AV DENNA PRODUKT? VI PRATAR SVENSKA.

  KONTAKTA OSS.